Motokros: FIM MXGP World Championship – 22-23.09.12 Teutschenthal

V sobotu 22.září kolem poledne jsem se dostal z hokeje ve Zlíně do německého Teutschenthalu na závěrečný podnik motokrosového Mistrovství světa. Jeli se zde kategorie WMX, MX1, MX2, MX3. V sobotu se jeli tréninky a kvalifikace a na závěr 1.závod kategorie WMX. Ve kterém bylo pořadí 1.Livia Lancelot (FRA), 2.Meghan Kat Rutledge (AUS), 3.Larisa Papenmeir-Picoto (GER).
Galerie zde sobota
V neděli ráno byl první na programu Warm Up kde jsem fotil hlavně skoky. V 10:10 odstartovali svou druhou jízdu ženy WMX ve které vyhrála Livia Lancelot (FRA) před druhou Larisou Papenmeir-Picoto (GER) a třetí dojela Natalie Kane (GBR). Šampionkou v kategorii WMX pro rok 2013 se stala Kiara Fontanesi (ITA), druhá skončila Natalie Kane (GBR), třetí Britt van der Wekken (NED). V první jízde MX3 nejlépe odstartoval Matthias Walkner kteréoho však postupně předjeli Filip Niegebauer a i Martin Michek. Pořadí v cíli bylo 1.Filip Niegebauer (CZE), 2.Martin Michek (CZE), 3.Matthias Walkner (AUT), další naši jezdci 5.Petr Smitka, 9.Petr Bartoš a 25.Petr Michalec.  Kategorii MX2 první jízda se podařilo odstartovat nejlépe Elliott Banks-Browne toho však po pár kolech předjel Tommy Searle, Zachary Osborne a Jordi Tixier a v 12 kole skončil. Pořadí v cíli 1.Tommy Searle (GBR), 2.Zachary Osborne (USA), 3.Jordi Tixier (FRA). V kategorii MX1 první jízda odstartoval nejlíp Maximilian Nagl jenže toho předjel mist Antonio Cairoli a Clement Desalle a skončil až 7. Pořadí v cíli: 1.Antonio Cairoli (ITA), 2.Clement Desalle (BEL), 3.Ken Roczen (GER). Po krátké pauze kterou jsem strávil v depu a něco nafotil odstartovali druhé jízdy a to kategorií MX2 kde nejlíp odstartoval Jake Nicholls, ale i on neodoloal ataku Tommyho Searleho a dalších borců a dojel až 5. Pořadí v cíli: 1.Tommy Searle (GBR), 2.Jeffrey Herlings (NED), 3.Arnaud Tonus (SUI). Celkovým vítězem kategorie MX2 pro rok 2012 se stal Jeffrey Herlings z Holandska, stříbro bral Tommy Searle (GBR), bronz Jeremy van Horebeek (BEL). Kategoriie MX1 vedl hned odstartu až do cíle Antonio Cairoli stíhaný a divaky hnaným Kenem Rocenem. Pořadí v cíli: 1.Antonio Cairoli (ITA), 2.Ken Roczen (GER), 3.Maximilian Nagl (GER). Vítězem kategorie MX1 se stal pro rok 2012 Antonio Cairoli (ITA), stříbrný skončil Clement Desalle (BEL), bronzový byl Gautier Paulin (FRA). Po vyhlášení vítěze začli areál diváci pozvolna opouštět a na závěrečnou kategorii MX3 už bylo málo diváků. V kategorii MX3 druhou jízdu nejlíp odstartoval Matthias Walkner ale ve 12 kole ho předjel Filip Niegebauer. Pořadí v cíli: 1.Filip Niegebauer (CZE), 2.Matthias Walkner (AUT), 3.Dennis Baudrexl (GER), z našich byl 4.Martin Michek, 6.Petr Bartoš, 29.Petr Michalec, Petr Smitka druhou jízdu nedokončil neujel ani jedno kolo. Celkově se radoval z vítězství pro rok 2012 v kategorii MX3 Matthias Walkner (AUT) stříbrný skončil Martin Michek (CZE) a bronzový Günter Schmidinger (AUT). Fotilo se mi docela dobře a trať se mi líbila. Fotek jsem nafotil kolm 2000 a vybral ty nejzajímavější.
Galerie zde neděle
English report
At Saturday, September 22 around noon I got out of hockey in Zlin in the German company Teutschenthal the final motocross World Championship. Went there WMX class, MX1, MX2, MX3. On Saturday went to training and qualifications, and finally 1.závod WMX category. In which order was 1.Livia Lancelot (FRA), Kat 2.Meghan Rutledge (AUS), 3.Larisa Papenmeir-Picot (GER).
Gallery here Saturday
Sunday morning was the first program to Warm Up where I photographed mainly jumps. At 10:10 started his second run in which women WMX won Livia Lancelot (FRA) before the second Larisa Papenmeir-Picot (GER) and the third drove Natalie Kane (GBR). WMX champion in the category in 2013 became Kiara Fontanesi (ITA), the second ended Natalie Kane (GBR), the third Britt van der Wekken (NED). In the first heat started MX3 best Matthias Walkner kteréoho been gradually overtaken by Philip Martin Michek Niegebauer ai. Order of finish was 1.Filip Niegebauer (CZE), 2.Martin Michek (CZE), 3.Matthias Walkner (AUT), our other riders 5.Petr Smitka, 9.Petr Bartos and 25.Petr Michalec. MX2 category first ride we managed to start the best Elliott Banks-Browne, however, that after a few laps overtook Tommy Searle, Zachary Osborne and Jordi Tixier and 12 round ended. Order of finish 1.Tommy Searle (GBR), 2.Zachary Osborne (USA), 3.Jordi Tixier (FRA). In the MX1 category best first ride started Maximilian Nagl but it overtook mist Antonio Cairoli and Clement Desalle and ended up seventh Order of finish: 1.Antonio Cairoli (ITA), 2.Clement Desalle (BEL), 3.Ken Roczen (GER). After a short break, which I spent in the pits and shot something started the second run and MX2 categories where Jake Nicholls started the best, but he neodoloal attack Tommy Searleho and other athletes and finished to 5 Order of finish: 1.Tommy Searle (GBR), 2.Jeffrey Herlings (NED), 3.Arnaud Tonus (SUI). The overall winner of the 2012 MX2 became Jeffrey Herlings from Holland, took silver Tommy Searle (GBR), bronze Jeremy van Horebeek (BEL). MX1 categories odstartu now led to the finish prosecuted Antonio Cairoli and Ken Ročeň driven viewers. Order of finish: 1.Antonio Cairoli (ITA), 2.Ken Roczen (GER), 3.Maximilian Nagl (GER). The winner of the MX1 category for the year 2012 was Antonio Cairoli (ITA), silver ended Clement Desalle (BEL), bronze was Gautier Paulin (FRA). After the announcement of the winner started slowly leaving the audience area and the final category MX3 has been little viewers. In the category of best MX3 second run started Matthias Walkner but in the 12 lap he overtook Philip Niegebauer. Order of finish: 1.Filip Niegebauer (CZE), 2.Matthias Walkner (AUT), 3.Dennis Baudrexl (GER), out of our 4.Martin was Michek 6.Petr Bartos, 29.Petr Michalec, Petr Smitka second run finish ridden neither bike. Overall, rejoiced in victories for the year 2012 in the category MX3 Matthias Walkner (AUT) silver finished Michek Martin (CZE) and bronze Günter Schmidinger (AUT). He began working with me quite well and I liked the track. Photos I took Kolm 2000 and chose the most interesting.
Gallery here Sunday
We cannot display this gallery

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *